Harjoituskauden keskeytyminen

Mikäli harjoituskausi keskeytyy maksajasta riippumattomista syistä (seurasta tai ulkopuolisesta), on maksajalla mahdollisuus harjoitusmaksun palautukseen siltä ajalta kun harjoituksia ei järjestetä.

Loukkaantumistapauksissa palautus voidaan myöntää lääkärintodistusta vastaan.

Pyyntö maksun palauttamisesta tulee esittää seuralle mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuluvan harjoituskauden loppua (kevät, kesä, syksy).

Palautettava harjoitusmaksu muodostuu jäljellä olevan kauden mukaan, prosentuaalisesti laskettuna.

Jäsenmaksuista palautuksia ei suoriteta.

Pyyntö palautuksista tulee lähettää kirjallisesti sähköpostiin lalunyrkkeily@gmail.com.

Liitä viestiin maksajan ja harjoittelijan nimi (jos erit) sekä tilinumero ja vapaamuotoinen seloste palautuksen syystä.